Proiect

Proiectul ”FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață”, coordonat de SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI) în parteneriat cu ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS (ITALIA), COOPERATIVA DESINCOOP (PORTUGALIA) și FEDERATIA FILANTROPIA (ROMÂNIA), a demarat în luna ianuarie 2018, având o durată de 26 de luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Uniunii Europene ERASMUS + – KEY ACTION 2 – Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților (Dezvoltare – Inovare) Runda 1 – ID: 2017-1- IT02 – KA204 – 036916.

Pornind de la o analiză atentă a nevoilor dintr-un context social în care, pe de o parte, există copii, adolescenți și familii aflate în situații de risc socio-economic, cultural și psihologic și, pe de altă parte, există lucrătorii sociali care trebuie să dețină toate abilitățile necesare pentru a face față acestor situații problematice, proiectul FOCUS intenționează să ofere un model care să fie folosit pentru formarea profesioniștilor, care să aibă abilitatea de a integra în munca lor „abilitățile de viață”.

Abilitățile de viață se referă la un grup de abilități psihosociale și interpersonale care contribuie la o viață productivă, ajutând la îmbunătățirea competențelor în ariile de activitate vizate. Profesioniștii din domeniul social pot folosi prolific abilitățile de viață ca un instrument eficient de intervenție în domeniul lor de practică, scopul proiectului fiind de a oferi echipelor sociale abilitățile necesare pentru a face față noilor provocări.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește abilitățile de viață ca fiind „abilitățile de comportament adaptiv și pozitiv care permit persoanelor să se ocupe eficient de cerințele și provocările vieții cotidiene” (OMS, 1994). Acestea vizează: ​​luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, gândirea creativă, gândirea critică, comunicarea eficientă, abilitățile de relaționare interpersonală, conștiința de sine, empatia, gestionarea emoțiilor și combaterea stresului (OMS, 1994).

Consolidarea abilităților asistenților sociali în vederea sprijinirii persoanelor aflate în nevoie atrage rezultate mai bune și beneficii pentru persoanele asistate, precum și reducerea stresului emoțional și a comportamentului problematic, concomitent cu creșterea succesului profesional.

Toate cele 4 organizații partenere au avut o colaborare strânsă, o abordare multidisciplinară și integrată, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin intermediul celor 3 etape fundamentale:

 • Realizarea unui studiu privind impactul abilităților de viață asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin revizuirea literaturii de specialitate
  Scopul acestei activități a fost acela de a colecta și analiza date despre abilitățile de viață utilizate de către lucrătorii din domeniul social din cele 3 țări. În prima fază a cercetării, a fost efectuată o revizuire a literaturii pe această temă, în Italia, Portugalia și România, în timp ce în a doua fază, s-a urmărit identificarea nevoilor de învățare ale lucrătorilor, a fost administrat un chestionar la aproximativ 30-35 lucrători (asistenți sociali, psihologi, manageri și educatori aparținând celor trei organizații partenere) compuse din 5 scale: chestionar privind sănătatea generală, scala pentru evaluarea comportamentelor cetățenești organizaționale, scala pentru evaluarea inteligenței emoționale, scala evaluării abilităților de viață, scală pentru evaluarea consumului și o secțiune gratuită pentru sondarea aspectelor referitoare la climatul organizațional. În plus, au fost create focus-grupuri în care au participat lucrători sociali, aleși dintre cei care au răspuns la chestionar, cu scopul de a cerceta și extinde cunoștințele despre conceptele fundamentale ale proiectului, respectiv abilitățile de viață și inteligența emoțională, pentru a încuraja apariția unor opinii personale cu privire la aplicarea concretă a acestor abilități în contextul propriu de lucru, evaluarea climatului de lucru și culegerea oricăror sugestii operaționale pentru intervenții vizate și necesare. Datele colectate vor face parte dintr-o publicație științifică în engleză, care va fi, de asemenea, tradusă în italiană, română și portugheză. Publicația va fi însoțită de o bază de date cu lista tuturor părților interesate contactate.

 • Sesiuni de instruire privind abilitățile de viață necesare în munca lucrătorilor sociali din sectorul social-privat
  A doua activitate prevede o fază de experimentare pilot în care 8 asistenți sociali aparținând celor trei organizații partenere (3P, Filantropia și Desincoop), au participat la un curs/ sesiune de instruire organizat/ă în Palermo de către AMS. Cei 8 asistenți sociali au fost selectați conform procedurilor de selecție pe care fiecare organizație parteneră a ales-o pe baza priorităților stabilite și a grupului țintă de referință. Odată terminată etapa de instruire, asistenții sociali au avut sarcina de a pregăti colegii organizațiilor din care fac parte (faza de experimentare), dar și de a disemina informația către părinții/ aparținătorii beneficiarilor Centrelor sociale. De asemenea, s-a desfășurat și un sistem de mentorat cu scopul de a sprijini asistenții sociali și educatorii în faza de experimentare prin împărtășirea de opinii, schimbul de feedback și metodele de lucru.
 • Dezvoltarea unei platforme online interactive pentru consolidarea competențelor lucrătorilor din sectorul social privat
  Toate informațiile rezultate, atât calitative, cât și cantitative, vor fi încărcate pe platformă, cu acces gratuit, pentru a fi accesibile tuturor părților interesate implicate și nu numai organizațiilor partenere. Pe de o parte, această platformă va înlocui treptat munca antrenorilor pentru ca organizațiile să fie autonome în desfășurarea demersului lor de formare, iar pe de altă parte va asigura durabilitatea și continuitatea efectelor proiectului chiar și după încheierea activităților, oferind beneficiarilor un instrument capabil să-i permită o evaluare a intervenției efectuate.

  Proiectul a prevăzut, de asemenea, desfășurarea a 3 întâlniri de lucru transnaționale, între partenerii implicați în proiect, care au avut scopul de a planifica și discuta stadiul de realizare a activităților proiectului, cât și dificultățile întâmpinate și găsirea soluțiilor pentru acestea.

În cadrul proiectului au fost organizate și trei evenimente de multiplicare și diseminare a rezultatelor:

 • Primul în Portugalia, în 2018, cu tematica ”Modul în care abilitățile de viață ar putea afecta munca zilnică a lucrătorilor sociali”;
 • Al doilea în România, în 2019, cu tematica ”Instrumente de durabilitate și transferabilitate pentru difuzarea abilităților de viață”;
 • Al treilea în Italia, în 2020, cu tematica ”Traiectorii privind includerea competențelor abilităților de viață în domeniul social”.

Acestea au fost organizate după închiderea fiecărei activități, respectiv cea de cercetare, cea de formare și cea de dezvoltare a platformei online, pentru a face cunoscute și diseminate rezultatele planificate în proiect.

Nucleul proiectului a fost reprezentat de cursul/ sesiunea de instruire (13-17 mai 2019, Palermo) adresat/ă celor 24 de asistenți sociali/ lucrători sociali, câte 8 din fiecare țară, din cele trei organizații partenere. Aceștia au participat la această instruire după o selecție făcută de propria organizație bazată pe informații generale, calificare, nivel de cunoaștere a limbii engleze, Abilități IT, rolul în organizație etc.

Principalele subiecte ale pregătirii au fost abilitățile de viață și inteligența emoțională în sectorul social-privat, cu o atenție deosebită îndreptată către abilitățile rezultate din analiza chestionarului și a datelor focus grup-urilor.

Printre obiectivele principale parcurse în sesiunea de instruire amintim:

 • Creșterea capacității de a face față provocărilor, adversităților, de a gestiona conflictele și emoțiile, de a empatiza;
 • Îmbunătățirea curriculumului profesional al celor care participă la faza pilot de experimentare;
 • Promovarea oportunităților de cooperare cu alți lucrători la nivel european;
 • Îmbunătățirea capacității gestionării muncii zilnice.

De asemenea, prin intermediul implementării acestui proiect, la nivel regional, se urmărește recunoașterea de către autorități a importanței educației abilităților de viață în munca asistenților sociali, iar la nivel național, includerea unor astfel de măsuri în programele educaționale naționale și creșterea gradului de conștientizare la nivel ministerial a importanței instrumentelor TIC pentru domeniul educațional și social.

La nivel european, proiectul vizează aderarea altor ONG-uri la modelul FOCUS prin intermediul platformei on-line și sensibilizarea instituțiilor politice europene cu privire la importanța dobândirii competențelor abilităților de viață de către profesioniștii din domeniul social. În acest fel, impactul proiectului FOCUS nu va fi doar la nivelul organizațiilor implicate în proiect, deoarece modelul FOCUS poate fi preluat de orice organizație publică sau privată care activează în domeniul social.


Tipărire   Email