Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate ex art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016

Stimate utilizator, dorim să vă informăm că Regulamentul UE (GDPR) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal prevede protecția persoanelor și a altor subiecți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În conformitate cu legislația indicată, acest regulament se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență și protecția vieții private și a drepturilor dumneavoastră. Prin urmare, în conformitate cu legislația în vigoare, vă oferim următoarele informații:

Informațiile sunt furnizate numai pentru site-ul https://www.project-focus.eu, și nu pentru alte site-uri web care pot fi consultate de utilizator prin intermediul link-urilor.

Scopul

Colectarea și prelucrarea datelor poate fi realizată pentru:

1) Scopul serviciului:

  1. a) finalizarea tuturor activităților cerute de proiect;

2) Scopuri de comunicare pentru derularea proiectului (buletin informativ):

  1. a) trimiterea de invitații la evenimente, material informativ referitor la activitățile proiectului;
  2. b) prelucrarea analizei statistice pentru agregarea generică a datelor proiectului și a activităților conexe;

Legalitatea procesării

Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator.

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mail-urilor la adresele indicate pe acest site implică reținerea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în mesaj.

Furnizarea opțională a datelor

În afară de ceea ce este specificat pentru datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze date personale conținute în formularele de înregistrare sau în orice caz, necesare pentru a solicita trimiterea de materiale informative sau alte comunicări. Absența lor, însă, ar putea face imposibilă obținerea a ceea ce a fost solicitat atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate a fost esențială pentru prelucrarea oricărei solicitări sau accesul la zone restrânse ale site-ului.

Metoda și durata

Datele cu caracter personal sunt supuse atât procesării pe hârtie, cât și electronice și / sau automatizate. Se observă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat. Fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare legală și nevoilor operatorului de date de a le dispune cu scopuri probatorii care vor fi utilizate în cazul inspecțiilor de către organele de supraveghere și / sau în contextul litigiilor, datele sunt prelucrate, stocate și păstrate până când se finalizează scopul pentru care au fost colectate.

Acces, comunicare, diseminare și transfer de date

Datele pot fi accesate de angajați și colaboratori ai controlorului, în calitatea lor de persoane responsabile și / sau procesatoare de date interne și / sau administratori de sistem.

Datele pot fi comunicate către:

  1. a) subiecții care oferă servicii pentru gestionarea sistemului informațional corporativ și a rețelelor de telecomunicații (inclusiv e-mail);

Datele nu sunt supuse dezvăluirii

Având în vedere existența conexiunilor telematice, IT sau corespondență, datele pot fi transferate și în străinătate, în Uniunea Europeană. În cazul unui transfer către țări din afara UE, controlorul de date se asigură că, de acum, transferul de date din afara UE va avea loc în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, stipulând, dacă este necesar, acorduri care garantează un nivel adecvat de protejarea și / sau adoptarea clauzelor contractuale standard furnizate de Comisia Europeană (de exemplu Privacy Shield, pentru transferul de date către SUA).

Cookie-uri
Folosim cookie-uri și tehnologii similare, inclusiv identificatori de dispozitive mobile, pentru a ne ajuta să vă recunoaștem, pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru, pentru a crește securitatea, pentru a măsura utilizarea serviciilor noastre. Puteți controla cookie-urile prin setările browser-ului și alte instrumente. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați informațiile despre cookie-uri. Vizitând acest site web, acceptați plasarea cookie-urilor în browser-ul dvs. în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și Politica de Cookie.

Butoane și widget-uri de rețea socială

Butoanele sociale sunt „butoanele” care pot fi prezente pe site care prezintă pictogramele rețelelor sociale (de ex. Facebook, Linkedin, Youtube și Twitter) și permit utilizatorilor să interacționeze cu un „clic” direct cu platformele sociale. Butoanele sociale utilizate de Site se referă la Contul Proprietarului de pe rețelele de socializare ilustrate cărora utilizatorul și-a dat deja consimțământul pentru prelucrarea datelor. Prin utilizarea acestor butoane, prin urmare, cookie-urile terțe nu sunt instalate pe Site.

Drepturile părților interesate (articolele 15-21 GDPR)

Subiecții la care se referă datele personale au dreptul în orice moment să:

  1. obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal, chiar dacă nu sunt încă înregistrate și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă;
  2. obțină indicația: a) a originii datelor cu caracter personal; b) scopurile și metodele de tratament; c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice; d) identitatea proprietarului, managerilor și a reprezentantului desemnat în temeiul art. 3, paragraful 1, GDPR; e) subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentant numit în stat, manageri sau agenți;

    3. obțină: a) actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, integrarea datelor; b) anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv datele care nu trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate; c) atestarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, de asemenea, în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această împlinire apare imposibil sau implică utilizarea mijloacelor vădit disproporționate față de dreptul protejat;
  3. să obiecteze, total sau parțial: a) din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc, chiar dacă sunt pertinente pentru scopul colectării; b) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acestea în scopul trimiterii materialului publicitar al proiectului și al activităților conexe sau pentru efectuarea de cercetări de piață, prin utilizarea sistemelor de apeluri automatizate fără intervenția unui operator prin e-mail și / sau prin intermediul tradiționalului metode de comercializare prin telefon și / sau prin poștă pe hârtie. Dacă este cazul, acestea au, de asemenea, drepturile menționate la articolele 16-21 GDPR (Dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la limitarea tratamentului, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la retragerea consimțământului), precum și dreptul la depunerea unei plângeri la Autoritatea Garantă.

Controlorul de date este Valentina Di Liberto, reprezentant legal al 3P (Padre Pino Puglisi) Societatea Socială de Cooperare, cu sediul social în via U. Giordano 2, 90144 Palermo, Italia.

Controlorul de date, pe care îl puteți contacta pentru a-și exercita drepturile menționate la art. 12 și / sau pentru orice clarificare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, și îl puteți găsi la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Modificări ale acestei politici

Aceste informații se pot schimba. Prin urmare, vă recomandăm să verificați în mod regulat această notificare și să faceți referire la cea mai actualizată versiune.


Tipărire   Email